Guziki

Rada Rodziców

Rada Rodziców działa na podstawie art. 83-84 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.). Rada Rodziców jest autonomiczną reprezentacją rodziców wybraną w demokratycznych wyborach. W skład rady rodziców wchodzą przedstawiciele rodziców dzieci (po jednym z każdego oddziału) w przedszkolu.

KONTO  RADY  RODZICÓW BS Ziemi Łęczyckiej

Rachunek  NRB: 12 9029 0000 0100 4721 2001 0001

RADA RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 2 W ŁĘCZYCY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Prezydium:

  1. Przewodnicząca Rady Rodziców– Anna Wasiak
  2. Skarbnik – Anna Kuzynowska
  3. Sekretarz – Marzena Gładysz
  4. Komisja rewizyjna:
    • Magdalena Śnieg
    • Patrycja Kubas

Skład rady rodziców w grupach:

Grupa I – Anna Kuzynowska, Paulina Kaźmierczak, Patrycja Łuczak

Grupa II – Magdalena Śnieg, Patrycja Kondras, Anna Domagała

Grupa III – Małgorzata Piątek, Katarzyna Kędziora, Dominik Kaźmierczak

Grupa IV – Marzena Gładysz, Michał Pawlak, Justyna Maniak

Grupa V – Justyna Stępień, Dorota Kowalewska, Magdalena Kopka

Grupa VI – Wioletta Libera, Małgorzata Krzyżaniak, Anna Pietrzak -Wesołowska

Grupa VII – Anna Wasiak, Katarzyna Kaczmarek

 

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

15-01-2018 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 189