Guziki

Zasady naboru

Komunikat

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasto Łęczyca

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE - PRZEDSZKOLA:

Do publicznych przedszkoli przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Łęczyca. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Łęczyca rozpoczyna się od dnia 12 lutego 2018 r. i trwa do dnia 12 marca 2018 r. Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli publicznych, przyjmowani są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów.

KRYTERIA PIERWSZEGO ETAPU POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO -PRZEDSZKOLA:

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949, 2203), brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

Kryteria, o których mowa powyżej, mają jednakową wartość.

KRYTERIA DRUGIEGO ETAPU POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO - PRZEDSZKOLA :

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr LXI/391/2018 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łęczyca:

Uchwała Nr LXI/391/2018 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 25 stycznia 2018

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM I POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM:

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do przedszkoli publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łęczyca określa Zarządzenie Nr 120.28.2018 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łęczyca.

Zarządzenie Nr 120.28.2018 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 31 stycznia 2018 r.

Regulamin rekrutacji do Przedszkola Nr 2

załączniki:

kontynuacja przedszkola

wniosek o przyjęcie

oświadczenie o samotnym wychowywaniu

oświadczenie rodzeństwo

oświadczenie wielodzietność

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

12-02-2018 - Edycja treści.

05-02-2018 - Edycja treści.

02-02-2018 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 177