Guziki

Opłaty

Dziecko może korzystać z usług przedszkola w zakresie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie tj. od 8.00 do 13.00. W pozostałych godzinach za każdą rozpoczętą godzinę korzystania przez dziecko ze świadczeń, rodzice płacą 1zł .

Dzienna stawka żywieniowa w przedszkolu wynosi:

Opłata za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu jest pobierana z góry w terminie do 10 każdego miesiąca. Opłata podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w danym dniu w przedszkolu. Zwrot następuje poprzez obniżenie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu w kolejnym miesiącu.

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

13-04-2018 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 119