Guziki

Status prawny

Przedszkole jest jednostką organizacyjną Gminy Miasto Łęczyca nie posiadającą osobowości prawnej i działa na podstawie:

  1. Uchwały Nr 58/VII/90 Rady Gminy i Miasta w Łęczycy z dnia 20 grudnia 1990r. w sprawie ustanowienia przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta Łęczycy jako samodzielnych zakładów budżetowych.
  2. Uchwały Nr 60/VII/99 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 9 marca 1999 roku w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Przedszkola Nr 2 w Łęczycy w jednostkę budżetową Przedszkole nr 2 w Łęczycy
  3. Uchwały Nr XXIV/305/04 Rady Miasta Łęczyca z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Łęczyca publicznych przedszkoli.
  4. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami).
  5. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj.Dz.U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674 z późn. zmianami).
  6. Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zmianami)
  7. Statutu Przedszkola nr 2 w Łęczycy

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

11-08-2017 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 23